Choszczno, dnia 02 października 2018 roku
Nasz znak: OrP.143.49.2018.NSz

Krzysztof Wychowałek
Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”
ul. Zielona 27
90 – 602 ŁÓDŹ

Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłaszanych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie
art. 42ab ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2017 poz. 1295 ze zm.) Burmistrz Choszczna informuje:
Ad. 1
Planowane polowanie zbiorowe na kaczki wskazane przez Koło Łowieckie „Ryś” Choszczno wyznaczono na dzień 19 sierpnia 2018 roku. Miejscem wyznaczonym na polowanie zostały dzierżawione przez Koło Łowickie „Ryś” Choszczno obwody łowieckie, tj. obwód nr 217, 218, 255.
Ad. 2
W załączeniu wszystkie otrzymane informacje o polowaniach zbiorowych w formie pliku pdf.
Zgodnie z art. 42ab ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2017 poz. 1295 ze zm.) nie zgłoszono żadnego sprzeciwu dotyczącego polowania w terminie wskazanym w zawiadomieniu z dnia 06 sierpnia 2018 r.
Ad. 3
www.bip.choszczno.pl
zakładka
informacje/ogłoszenia/ogłoszenia 2018r./łowiectwo
http://bip.choszczno.pl/dokumenty/1039412934
Ad. 4
www.bip.choszczno.pl
zakładka
informacje/ogłoszenia/ogłoszenia 2018r./łowiectwo
http://bip.choszczno.pl/dokumenty/15838 .

Otrzymują:
1. Adresat – przesłano droga elektroniczną.
2. Aa.

Sporządziła:
Natalia Szankowska
tel. 95 765 93 43

Załączniki

  • zalacznik_odp..pdf