W uzupełnieniu do przekazanych wcześniej informacji informuję, że
Nadleśnictwo Drawsko przewiduje organizację na swoim terenie (OHZ
Nadleśnictwa Drawsko, w obwodach łowieckich nr 181, 183) polowań
zbiorowych dla myśliwych , w sezonie łowieckim 2018/2019 w terminach:
12-14.10.2018
19-21.10.2018
26-28.10.2018
02-04.11.2018
09-11.11.2018
15-18.11.2018
22-25.11.2018
29-30.11.2018
01-02.12.2018
07-09.12.2018
13-16.12.2018
21-23.12.2018
28-31.12.2018
03-05.01.2019
06-07.01.2019
10-12.01.2019
13-15.01.2019
20-21.01.2019
27-28.01.2019

W załączeniu znajduje się skan pisma informującego tut. urząd o ww.
polowaniach.

Z poważaniem

--
dr inż. Radosław Głuchowski
kierownik
Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim
Park Chopina 2
78-500 Drawsko Pomorskie
tel. 94 34 46 850

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: udostępnienie informacji publicznej
Data: Tue, 2 Oct 2018 13:50:09 +0200
Nadawca: Radosław Głuchowski <{{ email }}>
Adresat: {{ email }}, Elżbieta Koba <{{ email }}>

W odpowiedzi na Pana wniosek o udostępnienie informacji publicznej -
uprzejmie informuję, że do tut. urzędu wpłynęły zgłoszenia, z których
wynika, że:

1. Wojskowe Koło Łowieckie "Ostoja" w Olesznie planuje przeprowadzenie
polowań zbiorowych w obwodzie nr 182 (rejon Mielenka Drawskiego, Dzikowa
oraz Poligonu Drawskiego) w następujących terminach:

- polowanie zbiorowe w dniu 06.10.2018 r. rozpoczęcie godz: 8:00,
zakończenie godz. 16:00
- polowanie zbiorowe w dniu 13.10.2018 r. rozpoczęcie godz: 8:00,
zakończenie godz. 16:00
- polowanie zbiorowe w dniu 20.10.2018 r. rozpoczęcie godz: 8:00,
zakończenie godz. 16:00
- polowanie zbiorowe w dniu 27.10.2018 r. rozpoczęcie godz: 8:00,
zakończenie godz. 16:00
- polowanie "hubertowskie" w dniu 03.11.2018 r. rozpoczęcie godz: 8:00,
zakończenie godz. 16:00
- polowanie zbiorowe w dniu 10.11.2018 r. rozpoczęcie godz: 8:00,
zakończenie godz. 16:00
- polowanie zbiorowe w dniu 17.11.2018 r. rozpoczęcie godz: 8:00,
zakończenie godz. 16:00
- polowanie zbiorowe w dniu 24.11.2018 r. rozpoczęcie godz: 8:00,
zakończenie godz. 16:00
- polowanie zbiorowe w dniu 01.12.2018 r. rozpoczęcie godz: 8:00,
zakończenie godz. 16:00
- polowanie zbiorowe w dniu 08.12.2018 r. rozpoczęcie godz: 8:00,
zakończenie godz. 16:00
- polowanie zbiorowe w dniu 15.12.2018 r. rozpoczęcie godz: 8:00,
zakończenie godz. 16:00
- polowanie "wigilijne" w dniu 22.12.2018 r. rozpoczęcie godz: 8:00,
zakończenie godz. 16:00

2. Koło Łowieckie Dzik w Drawsku Pomorskim planuje polowania zbiorowe na
kaczki i grzywacze w następujących terminach:
15.08.2018 r.
18-19.08.2018 r.
22.08.2018 r.
25-26.08.2018 r.
29.08.2018 r.
01-02.09.2018 r.
05.09.2018 r.
08-09.09.2018 r.
12.09.2018 r.
15-16.09.2018 r.
19.09.2018 r.
22-23.09.2018 r.
26.09.2018 r.
29-30.09.2018 r.

3. Informacje nt. terminów rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca
polowań zbiorowych będą zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej
tut. urzędu:
http://umig.drawskopomorskie.ibip.pl/public/

4. Ze wstępnej analizy posiadanych informacji wynika, ze dzierżawcy albo
zarządcy obwodów łowieckich nie przekazali Burmistrzowi Drawska
Pomorskiego informacji w postaci papierowej lub elektronicznej o miejscu
przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym.

Z poważaniem

--
dr inż. Radosław Głuchowski
kierownik
Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim
Park Chopina 2
78-500 Drawsko Pomorskie
tel. 94 34 46 850

Załączniki

  • Polowanie_N._Drawsko.pdf ( Nie wykryte ) Pobierz