Dzień dobry.

W załączeniu przesyłam skan odpowiedzi o udostępnienie informacji publicznej
dotyczącej terminów polowań zbiorowych i miejsca przechowywania książek
ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, oraz skany polowań zbiorowych
przekazanych przez koła łowieckie do tutejszego Urzędu po 1 kwietnia 2018 r.

Andrzej Sulima

Inspektor w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami

E-mail: asulima@olecko.eu

Tel: 87-520 26 54, 570 100 942

---------------------------------------------------------------

Rysunek1

<http://www.olecko.pl/> www.olecko.pl

Załączniki