Dzień dobry.

W związku z brakiem potwierdzenia odbioru wiadomości dotyczącej wniosku
o udostępnienie informacji publicznej w zakresie elektronicznego obiegu
dokumentów, przesłanej w dniu 21.09.2018 r. na wskazany adres e-mail,
_ponownie proszę_ o przesłanie potwierdzenia odbioru powyższej
wiadomości, w terminie 7 dni od dnia wysłania niniejszej wiadomości, na
adres elektroniczny: {{ email }}
<mailto:{{ email }}>.

Z poważaniem

Iwona Nieszporek
Pełnomocnik ds. Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Lublińcu
ul. Paderewskiego 7
42-700 Lubliniec
Tel.: +48 (34) 351 05 19
www.lubliniec.starostwo.gov.pl

W dniu 21.09.2018 o 13:30, Informacja Publiczna pisze: