Dziękuję za odpowiedź, ale prosiłem o przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów) oraz o wskazanie dokładnego adresu internetowego gdzie zamieszczane są obwieszczenia, a nie samego adresu strony głównej gminy.
Dlatego podtrzymuję wniosek w tym zakresie.

Krzysztof Wychowałek

--
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
tel. 42 632 8118, 507 575 535

Pobierz list