Dzień Dobry

W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 25 września 2018 r. Wójt Gminy w
Biesiekierzu informuje, że po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art.
42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie:
1. zgodnie z przesłanymi informacjami przez Koło Łowieckie „Bekas” w
Koszalinie w obwodzie łowieckim nr 5 i 6 miały odbywać się indywidualne
polowania dewizowe na kozły i dziki – w następujących terminach: 1.
termin 11-14.05.2018 r., 2. termin 21-25.05.2018 r., 3. termin
28-31.05.2018 r.. Ponadto w obwodzie łowieckim nr 5 w terminie od
07.08.2018 r. do 11.08.2018 r. miało odbyć się indywidualne polowanie
dewizowe na kozły i dziki.
2. w załączeniu do maila przesyłam skany powyższych informacji.
3. harmonogramy polowań udostępniane są na stronie internetowej Urzędu
Gminy – Gazeta Gminna (http://gazeta.biesiekierz.eu/).
4. Koła Łowieckie mające obwody łowieckie na terenie Gminy Biesiekierz
nie złożyły informacji o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu
na polowaniu indywidualnym. Do zarządców obwodów łowieckich - Kół
Łowieckich zostało wystosowane pismo z prośbą o udzielnie informacji o
miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu
indywidualnym, informacja ta zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo
Łowieckie zostanie podana do publicznej wiadomości.

Pozdrawiam

BOGUSŁAWA ZMYSŁOWSKA - Rolnictwo
mail: {{ email }}
tel.: +48 943 180 962

URZĄD GMINY W BIESIEKIERZU
76-039 Biesiekierz 103
www: http://bip.biesiekierz.eu
www: http://gazeta.biesiekierz.eu
mail: {{ email }}
tel.: +48 943 180 955

Załączniki