Dziękuję, może warto uświadomić kołu łowieckiemu, że nadesłane zawiadomienie nie spełnia wymogów z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, ponieważ nie zawiera informacji o godzinie rozpoczęcia i zakończenia polowania.

z poważaniem,
Krzysztof Wychowałek

--
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
tel. 42 632 8118, 507 575 535