Do:
Wójt Gminy Lubochnia

Na podstawie art. 42ab ust. 3 ustawy Prawo łowieckie zgłaszam sprzeciw
wobec polowania zbiorowego zaplanowanego na dzień 06.10.2018 na terenie
gminy Lubochnia.

Pismo w załączeniu.
Proszę o niezwłoczne powiadomienie organizatora polowania zgodnie z art.
42ab ust. 4 ustawy Prawo łowieckie.

z poważaniem,
Elżbieta Świderek

Załączniki

Pobierz list