Dzień dobry,

niniejszym przesyłamy żądane informacje:

ad. 1 Wdniach 18.08.2018, 25.08.2018, 01.09.2018  odbyły się w obwodzie
257 polowania zbiorowe na kaczki.

ad. 2 W załączeniu żądana informacja

ad. 3 Komunikat dotyczący zbiorowego polowania na kaczki zamieszczony
został na stronie internetowej urzędu 30 lipca 2018 roku pod 
adresemhttps://www.lipiany.pl/aktualnosci/pokaz/2454

Urząd nie ma wydzielonej zakładki na stronie internetowej,informacje
publikowane są na bieżąco

ad. 4 .ObwieszczenieBurmistrza Gminy Lipiany w sprawie miejsca
przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym oraz
sposobie udostępniania informacji zawartych w książce ewidencji pobytu
na polowaniu indywidualnym i ich zakresie zamieszczone zostało na
stronie internetowej urzędu 10 maja 2018 roku  pod
adresem**https://www.lipiany.pl/aktualnosci/pokaz/2381

--
Z poważaniem
Agnieszka Kosiorek
Główny specjalista ds. kontroli i informacji publicznej
Urząd Miejski w Lipianach
tel. 91/564 10 49
(sprawa ROA-B.1431.66.2018)

W dniu 2018-09-25 o 14:10, {{ email }} pisze:

Załączniki