Dziękuję za nadesłane informacje, ponieważ na stronie https://bip.inowlodz.pl/zalatwianie-spraw-w-urzedzie-gminy-inowlodz/sprawy-lowieckie
znajduje się informacja utworzona w dniu 5 października 2018, o godz. 14:31:14 dotycząca polowania zbiorowego "w lasach w okolicach wsi Sługocice, Brzustów, Dąbrowa, Tomaszówek, Łokietka, Dęba, Dęborzeczka i Buczek", proszę o nadesłanie:

1. skanu powiadomienia nadesłanego przez Nadleśnictwo Smardzewice dotyczącego polowania w dn. 06.10.2018
2. skanu strony z dziennika podawczego potwierdzającego datę wpływu tego zawiadomienia

Jak również proszę o nadesłanie

3. skanów obwieszczeń Wójta Gminy Inowłódz, o których mowa w art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie, dotyczących polowań zgłoszonych na dzień 06.10.2018

Żądane informacje proszę przekazać w formie elektronicznej na adres email sprawa-10039@pokot.pl

z poważaniem,
Krzysztof Wychowałek

--
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
tel. 42 632 8118, 507 575 535

Pobierz list