W odpowiedzi na Pana pytanie z dnia 28.09.2018 r. w nawiązaniu do odpowiedzi
znak sprawy OA.1431.31.2018r. , informujemy że plan polowań Koła Łowieckiego
"Ryś" z Kołobrzegu który jest umieszczony na stronie gminy :
<https://bedzino.pl/plany-lowieckie/> https://bedzino.pl/plany-lowieckie/
jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2005 r. w
sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz
(Dz.U. z 2005 r., Nr 61.548).

Zgodnie z Rozdziałem Nr 5 Polowanie zbiorowe ust. 2 ww. Rozporządzenia
"Pierwsze pędzenie nie może rozpocząć się wcześniej niż o wschodzie słońca,
a ostatnie pędzenie nie może zakończyć się później niż o zachodzie słońca".

Agnieszka Kwiatkowska

inspektor ds. ochrony środowiska

Urząd Gminy Będzino, Będzino 19

76-037 Będzino

<mailto:{{ email }}> {{ email }}

<https://bedzino.pl/> https://bedzino.pl/

tel. 94-3-162-533

tel. 668 018 155

Załączniki