Witam. Przesyłam odpowiedzi na wniosek o informację publiczną.

1-nie

2- nie

3- nie

4- nie

5-nie

6- brak informacji

Magda Kaniewska

Inspektor ds. obsługi rady i promocji gminy

Urząd Gminy Zabrodzie

Ul. Wł. St. Reymonta 51

07-230 Zabrodzie

Tel. 29 642 31 94

Fax. 29 757 12 61

e-mail. rada@zabrodzie.pl

www.zabrodzie.pl

Pobierz list