W nawiązaniu do e-mail z dnia 25.09.2018r. w załączeniu przekazuję skany
pism dot. terminów polowań przesłanych do tut. Urzędu po
1 kwietnia 2018r.

Wszystkie informacje dot. polowań zamieszczane są na stronie internetowej
urzędu: www.bornesulinowo.pl <http://www.bornesulinowo.pl> w zakładce
"środowisko": http://www.bornesulinowo.pl/?page_id=28433

Poniżej podaję ścieżki do zamieszczonych informacji na stronie internetowej.

http://www.bornesulinowo.pl/?p=53431

http://www.bornesulinowo.pl/?p=50677

Dorota Kostulska

Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Urząd Miejski w Bornem Sulinowie

Al. Niepodległości 6

78-449 Borne Sulinowo

Tel. 943734138

Załączniki

Pobierz list