WPNS.1431.145.2018.ŁP

*Pan**
**
**Krzysztof Wychowałek **
**Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"**
**ul. Zielona 27**
**90-602 Łódź*

W odpowiedzi na Pana wniosek o udostępnienie informacji publicznej
dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do
gminy po 1 kwietnia 2018 r., na podstawie art. 42ab ust.1 ustawy Prawo
łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w
pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz
miejsca zaplanowanych polowań
/W załączeniu znajdzie Pan obwieszczenie Burmistrza Gminy Goleniów w
sprawie planowanych terminów i miejsc polowań zbiorowych w formie pliku
Word (w formie edytowalnej).

/2.//przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art.
42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców
obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).
/W załączeniu przesyłam skany zawiadomień przekazanych do tut. Urzędu
przez koła łowieckie.

/3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy
(w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą
podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia
oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo
łowieckie.
/Obwieszczenia publikowane są w BIPie Gminy Goleniów. Odnaleźć je można
wchodząc na adres: www.goleniow.pl. Należy kliknąć w zakładkę BIP (w
prawym górnym rogu), a następnie po lewej stronie ekranu w sekcji "Ważne
informacje" otworzyć zakładkę "Obwieszczenia".
Przedmiotowe obwieszczenia znaleźć można również bezpośrednio pod
adresem: http://bip.goleniow.pl/strony/menu/35.dhtml

/4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy
(w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej
wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu
na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo
łowieckie
/Obwieszczenia publikowane są w BIPie Gminy Goleniów. Odnaleźć je można
wchodząc na adres: www.goleniow.pl. Należy kliknąć w zakładkę BIP (w
prawym górnym rogu), a następnie po lewej stronie ekranu w sekcji "Ważne
informacje" otworzyć zakładkę "Obwieszczenia".
Przedmiotowe obwieszczenia znaleźć można również bezpośrednio pod
adresem: http://bip.goleniow.pl/strony/menu/35.dhtml

Ponadto obwieszczenia, o których mowa w pkt 3 i 4 publikowane są na
tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.

_Do wiadomości:_
Sekretarz Gminy Goleniów
/

--
Z poważaniem

Łukasz Posieczek
Inspektor w Wydziale Planowania Przestrzennego,
Nieruchomości i Ochrony Środowiska
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów
tel.: (91) 46-98-245

Załączniki

  • obwieeszczenie_o_polowaniach_zbiorowych.odt
  • SKM_C224e18100110500.pdf
  • SKM_C224e18100110501.pdf
  • SKM_C224e18100110502.pdf