W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, na
podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1330):

Ad.1.
wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku
Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca
zaplanowanych polowań
odpowiedź:

Wojskowe Koło Łowieckie DROP:

Termin rozpoczęcia i godzina polowania:
18 sierpnia 2018 r. godz. 8.00
Termin zakończenia i godzina polowania:
18 sierpnia 2018 r. godz. brak danych
Miejsce polowania zbiorowego:
obwód łowiecki nr 259 - oczka wodne

Koło Łowieckie ORLIK

Termin rozpoczęcia i godzina polowania
10.11.2018 r., godz. 8.00
Termin zakończenia i godzina polowania
10.11.2018 r., godz. 16.00
Miejsce polowania zbiorowego
obwód 226: Borzym, Mały Borzym, Dołgie, Swochowo, Kunowo, Sosnowo
Lubanowo, Banie, Tywica

Termin rozpoczęcia i godzina polowania
25.11.2018 r., godz. 8.00
Termin zakończenia i godzina polowania
25.11.2018 r., godz. 16.00
Miejsce polowania zbiorowego
obwód 226: Borzym, Mały Borzym, Dołgie, Swochowo, Kunowo, Sosnowo
Lubanowo, Banie, Tywica

Termin rozpoczęcia i godzina polowania
15.12.2018 r., godz. 8.00
Termin zakończenia i godzina polowania
15.12.2018 r., godz. 16.00
Miejsce polowania zbiorowego
obwód 226: Borzym, Mały Borzym, Dołgie, Swochowo, Kunowo, Sosnowo
Lubanowo, Banie, Tywica

Termin rozpoczęcia i godzina polowania
22.12.2018 r., godz. 8.00
Termin zakończenia i godzina polowania
22.12.2018 r., godz. 16.00
Miejsce polowania zbiorowego
obwód 226: Borzym, Mały Borzym, Dołgie, Swochowo, Kunowo, Sosnowo
Lubanowo, Banie, Tywica

Termin rozpoczęcia i godzina polowania
04.01.2019 r., godz. 8.00
Termin zakończenia i godzina polowania
04.01.2019 r., godz. 16.00
Miejsce polowania zbiorowego
obwód 226: Borzym, Mały Borzym, Dołgie, Swochowo, Kunowo, Sosnowo
Lubanowo, Banie, Tywica

Termin rozpoczęcia i godzina polowania
11.01.2019 r., godz. 8.00
Termin zakończenia i godzina polowania
11.01.2019 r., godz. 16.00
Miejsce polowania zbiorowego
obwód 226: Borzym, Mały Borzym, Dołgie, Swochowo, Kunowo, Sosnowo
Lubanowo, Banie, Tywica

Ad. 2.
przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art.
42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców
obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

odpowiedź: skany 2 szt. w załączeniu

Ad. 3.
wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w
formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą
podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia
oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy
Prawo łowieckie

odpowiedź:
http://bip.banie.pl/dokumenty/menu/82

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy
(w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do
publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek
ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust.
1e ustawy Prawo łowieckie

odpowiedź:
http://bip.banie.pl/dokumenty/menu/83

Z poważaniem
Aleksandra Kamieniorz
Urząd Gminy Banie
ul. Skośna 6
74-110 Banie
te. 91 4 166 381 w. 13
{{ email }}

Załączniki