Dzień Dobry,

Urząd Miejski w Polanowie w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie
informacji publicznej złożony przez Ośrodek Działań Ekologicznych
"Źródła" ul. Zielona 27, 90-602 Łódź w dniu 25.09.2018r. - na podstawie
art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz. U. 2018. 1330)- dnia 09.10.2018r. udzielając odpowiedzi
na zadane w treści wniosku pytania przekazuje następujące odpowiedzi:

Ad. 1. Daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca
zaplanowanych polowań:

1. Koło Łowieckie „BIELIK” SŁAWNO
• obwód łowiecki nr 39 (Krąg, Bożenice, Buszyno)
18 – 20października 2018r. w godzinach 7.30 – 17.00
• obwód łowiecki nr 39 (Krąg, Bożenice)
15.12.2018r. – rozpoczęcie o godz. 8.00, zakończenie o godz. 15.00;
05.01.2019r. – rozpoczęcie o godz. 8.00, zakończenie o godz. 15.00;
12.01.2019r. – rozpoczęcie o godz. 8.00, zakończenie o godz. 15.00.

2. Koło Łowieckie „SŁONKA” Koszalin – obwód łowiecki 24 i 41 (Krytno,
Kościernica, Powidz, Sowinko, Nacław)
Polowanie zbiorowe odbędzie się w dniach: 23 – 25 października 2018r

3. Koło Łowieckie „ORĘŻ” Koszalin - obwód łowiecki nr 62 (Karsinka,
Garbno, Rekowo, Cetuń, Rosocha, Dadzewo, Jacinki, Nacław)
Terminy podane w załączniku nr 1.

4. Koło Łowieckie „ODYNIEC-DARŁOWO” – obwód łowiecki nr 63 (Gołogóra,
Żydowo)
Terminy podane w załączniku nr 2.

Ad. 2. załączniki nr: 3, 4, 5, 6, 7.

Ad. 3. Adres strony internetowej, na której podawane są informacje dot.
terminów polowań zbiorowych w formie obwieszczenia :
https://bip.polanow.pl/obwieszczenia-zawiadomienia/k/2/17/

Ad. 4. Na dzień dzisiejszy Urząd Miejski w Polanowie nie otrzymał od
dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego informacji o miejscu
przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym. W
przypadku, gdy otrzymamy zawiadomienie odnośnie w/w tematu informacje
będą również umieszczane na stronie:
https://bip.polanow.pl/obwieszczenia-zawiadomienia/k/2/17/ .

--
Pozdrawiam
Kazimierz Bodo

Załączniki