W odpowiedzi na Pana wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia
25 września 2018 r. informuję, że po 01 kwietnia 2018 r. wpłynęły
następujące zawiadomienia dotyczące zaplanowanych terminów polowań
zbiorowych (data polowania, godzina zbiórki, miejsce /obwód, nadleśnictwo/):

1) Koło Łowieckie "Myśliwiec"

    - 19.08.2018 r. godzina. 05.00 - obwody nr 133, 134 i 174 -
Nadleśnictwa Czaplinek i Borne Sulinowo

    - 26.08.2018 r. godzina 05.00 - obwody nr  133, 134, 174 -
Nadleśnictwa Czaplinek i Borne Sulinowo

    - 21.10.2018 r. godzina 06.30 - obwody nr 134, 174 - Nadleśnictwa
Czaplinek i Borne Sulinowo

   - 03.11.2018 r. godzina 06.00 - obwód nr 133 - Nadleśnictwo Czaplinek

   - 22-23.11.2018 r. brak wskazanej godziny - obwody nr 133, 134 i 174
- Nadleśnictwa Czaplinek i Borne Sulinowo

   - 25.11.2018 r. godzina 06.30 - obwód nr 174 - Nadleśnictwo Borne
Sulinowo

   - 06.-09.12.2018 r. brak wskazanej godziny - obwody nr 133, 134 i
174 - Nadleśnictwa Czaplinek i Borne Sulinowo

   - 16.12.2018 r. godzina. 07.00 - obwody nr 134 i 174 - Nadleśnictwa
Czaplinek i Borne Sulinowo

   - 23.12.2018 r. godzina. 07.00 - obwód nr 133 - Nadleśnictwa Czaplinek

   - 30.12.2018 r. godzina. 07.30 - obwody nr 134 i 174 - Nadleśnictwa
Czaplinek i Borne Sulinowo

    - 04.-08.01.2019 r. brak wskazanej godziny - obwody nr 133, 134 i
174 - Nadleśnictwa Czaplinek i Borne Sulinowo

    - 13.01.2019 r. godzina 07.30 - obwody nr 133, 134 i 174 -
Nadleśnictwa Czaplinek i Borne Sulinowo

2) Koło Łowieckie "Srebrny Lis"

    - 15.08.2018 r. godzina 18.00, obwód nr 464

     - 07.10.2018 r. godzina 08.00, obwód nr 317

     - 14.10.2018 r. godzina 08.00, obwód nr 464

     - 19-21.10.2018 r. godzina 08.00, obwód nr 177

    - 28.10.2018 r. godzina 08.00, obwód nr 464

    - 04.11.2018 r. godzina 08.00, obwód nr 464

    - 11.11.2018 r. godzina 08.00, obwód nr 317

    - 16-18.11.2018 r. godzina 08.00, obwód nr 177

    - 25.11.2018 r. godzina 08.00, obwód nr 464

   - 02.12.2018 r. godzina 08.00, obwód nr 464

   - 09.12.2018 r. brak wskazanej godziny, obwód nr 317

   - 16.12.2018 r. godzina 08.00, obwód nr 464

   - 30.12.2018 r. godzina 08.00, obwód nr 464

   - 06.01.2019 r. godzina 08.00, obwód nr 464

   - 11-13.01.2019 r. godzina 08.00, obwód nr 177

  - 20.01.2019 r. godzina 08.00, obwód nr 317

  - 20.01.2019 r. godzina 08.00, obwód nr 464

  - 27.01.2019 r. godzina 08.00, obwód nr 464

  - 03.02.2019 r. godzina 08.00, obwód nr 464

  - 10.02.2019 r. godzina 08.00, obwód nr 464

  - 17.02.2019 r. godzina 08.00, obwód nr 317

  - 24.02.2019 r. godzina 08.00, obwód nr 464

3) Koło Łowieckie "Cyranka"

   - 20.10.2018 r. godzina 08.00, obwód nr 143/146

   - 27.10.2018 r. godzina 08.00, obwód nr 143/146

   - 03.11.2018 r. godzina 08.00, obwód nr 143/146

  - 24.11.2018 r. godzina 08.00, obwód nr 143/146

  - 01.12.2018 r. godzina 08.00, obwód nr 143/146

  - 08.12.2018 r. godzina 08.00, obwód nr 143/146

  - 15.12.2018 r. godzina 08.00, obwód nr 143/146

  - 22.12.2018 r. godzina 08.00, obwód nr 143/146

  - 05.01.2019 r. godzina 08.00, obwód nr 143/146

  - 12.01.2019 r. godzina 08.00, obwód nr 143/146

W załączeniu do niniejszej wiadomości przesyłam skany kalendarzy polowań
zbiorowych przesłanych przez Koła Łowieckie "Cyranka", "Srebrny Lis" i
"Myśliwiec". Informacje te umieszczone zostały pod poniższymi linkami:

https://www.zlocieniec.pl/aktualnosci/pokaz/3802_plan_polowan_kola_lowieckiego_srebrny_lis_w_tarczynie
- polowania zbiorowe KŁ "Srebrny Lis"

http://bip.zlocieniec.pl/dokumenty/5931      - polowania zbiorowe KŁ
"Cyranka"

http://bip.zlocieniec.pl/dokumenty/5900       - polowania zbiorowe KŁ
"Myśliwiec"

W przyszłości zawiadomienia o terminach oraz miejscach polowań
zbiorowych będą umieszczane na następujących stronach:

www.zlocieniec.pl

http://bip.zlocieniec.pl/dokumenty/menu/7

W przypadku przekazania przez Dzierżawcę albo Zarządcę Koła Łowieckiego
informacji o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu na
polowaniu indywidualnym informacja ta zostanie umieszczona na
następujących stronach:

www.zlocieniec.pl

http://bip.zlocieniec.pl/dokumenty/menu/7

Z poważaniem

Damian Świercz

Załączniki