Urząd Gminy w Starej Dąbrowie 73-112 Stara Dąbrowa 20, zgodnie z art.4 ust.
1, art.13 ust. 1 i 2, art.14 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o
dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 ze zm.)
udostępnia informację w zakresie wskazanym we wniosku, z dnia 25.09.2018 r.

Z poważaniem

Kazimierz Adamek

Kierownik Referatu

Budownictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Urzędu Gminy w Starej Dąbrowie

Tel. 91 573 98 32;512033800 mail: inspektor1@staradabrowa.pl

Załączniki

Pobierz list