W odpowiedzi na pismo e-mail z dnia 25 września 2018r. w sprawie wniosku
o udostępnienie informacji publicznej informuję, że treści wszystkich
informacji przekazanych zgodnie z art.42ab ust.1 ustawy Prawo łowieckie
zawarte są w ogłoszeniach 2018r. na Biuletyn Informacji Publicznej Gminy
Trzcińsko-Zdrój, jednocześnie informuję, że gmina nie posiada książek
ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, a miejscem ich
przechowywania są Koła Łowieckie należące do terenu gminy.

Pozdrawiam,
Monika Sawicka

----------------------------------------

Monika Sawicka
Referat budownictwa, gospodarki nieruchomościami i ochrony środowiska
Urząd Miejski Trzcińsko-Zdrój
ul. Rynek 15
74-510 Trzcińsko-Zdrój
tel. 91 4148 001 wew. 31

herb
Informujemy, że Administratorem danych osobowych przetwarzanych w
Urzędzie jest Gmina Trzcińsko-Zdrój, reprezentowana przez Burmistrza
Trzcińska-Zdroju. Dokładne informacje dotyczące zasad przetwarzania
danych osobowych znajdują się na stronie BIP Urzędu pod adresem:

http://bip.trzcinsko-zdroj.pl/strony/menu/82.dhtml

Załączniki