WOA.1431.91.2018

*Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”*

*ul. Zielona 27
90-602 Łódź*

Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1330) w odpowiedzi na wniosekz
dnia 25.09.2018 r. informuję:

Pytanie 1. Wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości e-mail,
lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia,
oraz miejsca zaplanowanych polowań.

Odpowiedź: Nie posiadamy w formie edytowalnej dokumentów dot.
zaplanowanych polowań. Informacje te składane są Sekretariacie Urzędu
Miejskiego w Gryficach. Nie są przesyłane elektronicznie w formie
edytowalnej (w załączeniu skan tych informacji).

Pytanie 2. Przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie
z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo
zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Odpowiedź: Wzałączeniu przesyłam skany informacji przesłanych przez Koła
Łowieckie.

Pytanie 3. Wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu
gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub
będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i
zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2
ustawy Prawo łowieckie

Odpowiedź: Informacja o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca
polowań zbiorowych umieszczana jest na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego w Gryficach.

Pytanie 4. Wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu
gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do
publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek
ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e
ustawy Prawo łowieckie

Odpowiedź: Informacja nie jest publikowana na stronie internetowej
Urzędu Miejskiego w Gryficach.

W razie pytań proszę o kontakt.

*Z poważaniem
*

*Luiza Kowalska
Urząd Miejski w Gryficach*
Pl. Zwycięstwa 37
72-300 Gryfice
Tel. 91 38 53 224

Załączniki

  • WOA.1431.91.2018zal.pdf
  • kowalska.vcf