W związku ze złożonym w dniu 25 sierpnia 2018 r. wnioskiem o
udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych polowań
zbiorowych  zgłoszonych do Urzędu Gminy w Rymaniu po 01. kwietnia 2018 r.

- w załączeniu przesyłam skany wnioskowanych informacji,

- harmonogramy polowań wywieszane są na tablicy ogłoszeń, rozsyłane do
sołtysów oraz będą udostępnione na stronie internetowej Urzędu Gminy w
Rymaniu

bip.ryman.pl

Jednocześnie informujemy, że nie posiadamy informacji dot. książek
ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym.

--
Pozdrawiam
Barbara Kanderska
Urząd Gminy Rymań
Tel. 943534801
e-mail: {{ email }}

Załączniki