Dziękuję za nadesłane dokumenty.

Zwracam uwagę, że informacje o planowanym terminie, w tym godzinie rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejscu polowania (art. 42ab) oraz o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym (art. 42b) burmistrz jest zobowiązany podać do publicznej wiadomości zarówno przez obwieszczenie, jak i na stronie internetowej urzędu gminy.

--
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
tel. 42 632 8118, 507 575 535

Pobierz list