W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do Urzędu Gminy w Dywitach po 1.04.2018 r. przesyłam odpowiedź przedstawioną w załączniku.
Pozdrawiam.
Bogusława Kulęgowska
tel. 089 524 76 53
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Gminy w Dywitach
ul. Olsztyńska 32 11-001 Dywity

Załączniki

Pobierz list