W odpowiedzi na złożony wniosek o udostępnienie informacji publicznej informuję , że od dnia 1.04.2018 roku do dnia odpowiedzi na wniosek (tj. do dn. 12.10.2018 r.) nie wpłynęły do Urzędu Miejskiego w Węgrowie żadne informacje dotyczące daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań. Nie wpływały także informacje od dzierżawców albo zarządców obwodu łowieckiego o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym.

Jednocześnie informuję, że miejscem publikacji dotyczących informacji o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscach polowań zbiorowych jest strona BIP Miasta Węgrowa -http://www.bip.wegrow.com.pl zakładka Ogłoszenia http://www.bip.wegrow.com.pl/?cid=31051 .

Z poważaniem

Anna Kalicka
Sekretarz Miasta
Urząd Miejski w Węgrowie
ul. Rynek Mariacki 16
tel. 25 792 23 26 w. 113