W odpowiedzi na pismo z dnia 12.10.2018r. dotyczące wniosku o udzielenie informacji publicznej w zakresie planowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 r. informuję, że odpowiedź została udzielona pismem nr GN.8125.30.2018 r. z dnia 08.10.2018 r. przesłanym na wskazany adres mailowy 11.10.2018 r.
Bogusława Kulęgowska
tel. 089 524 76 53
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Gminy w Dywitach
ul. Olsztyńska 32 11-001 Dywity