Witam

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot.
zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłaszanych do gminy po 1
kwietnia 2018r., na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie
przesyłam.

Ad. 1 Gmina Stoczek nie otrzymuje w formie edytowalnej wiadomości dot. daty
rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca zaplanowanych polowań.

Ad. 2 Zgodnie z treścią art. ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przesyłam
skany zaplanowanych polowań - szt. 2 w załączeniu do e-maila.

Ad. 3 Na stronie {{ email }} @@http://{{ email }}@@ w
zakładce Prawo łowieckie są podawane do publicznej wiadomości informacje na
temat terminów rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsc polowań zbiorowych,
zgodnie z

art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie.

Ad. 4 Na stronie {{ email }} @@http://{{ email }}@@ w
zakładce Prawo łowieckie będą podawane do publicznej wiadomości informacje o
miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym,
zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie.

Z poważaniem

Maria Woźniak

Podinspektor ds. planowania przestrzennego i gospodarki mieniem komunalnym

Urząd Gminy w Stoczku

ul. Kosowska 5, 07-104 Stoczek

tel. 25 691 90 20 wew. 27

e-mail: <mailto:{{ email }}> {{ email }}

Załączniki