Ponieważ upłynął maksymalny termin na udzielenie informacji publicznej przewidziany przez art. 13 ustawy o dostępie do informacji publicznej, wzywam do bezzwłocznego wykonania mojego wniosku z dn. 01.10.2018 r.

z poważaniem,
Krzysztof Wychowałek

--
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
tel. 42 632 8118, 507 575 535

Pobierz list