Dzień dobry

W odpowiedzi na Pana wniosek o udostępnienie informacji publicznej przesyłam
poniżej link do BIP Urzędu Gminy Dygowo

Pod którym umieszczone zostały informację o polowaniach zbiorowych na ternie
gminy Dygowo oraz informacja o miejscu przechowywania książki ewidencji
polowań.

http://bip.dygowo.pl/index.php?id=110117

Pozdrawiam

**********************************

Izabela Płomińska

Inspektor

Urząd Gminy Dygowo

ul. Kolejowa 1

78-113 Dygowo

tel. 94 35-48-636, fax 94 35-84-194

e-meil: <mailto:{{ email }}> {{ email }}

<http://www.dygowo.pl/> http://www.dygowo.pl

**********************************