Dzień dobry

W załączniku przesyłam skany informacji o planowanych polowaniach
zbiorowych,

które będą organizowane na terenie Gminy Płoty w poszczególnych obwodach
łowieckich.

Informuję jednocześnie, że informacje te będą podawane do publicznej
wiadomości na

stronie BIP Urzędu.

z poważaniem

--
Barbara Kocik
Inspektor
Referat Rozwoju Gospodarczego
i Inwestycji Samorządowych
Urząd Miejski w Płotach
Plac Konstytucji 3 Maja 1
72-310 Płoty
tel. 91 38 51 415 wew. 31
fax. 91 38 51 866

Informujemy, że Administratorem danych osobowych
przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Płotach
jest Burmistrz Płotów.
Dokładne informacje dotyczące zasad
przetwarzania danych osobowych znajdują się
na stronie BIP Urzędu Miejskiego
pod adresem: http://bip.ploty.pl/

Załączniki