W dniu 2018-10-08 o 07:31, {{ email }} pisze:
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w
załączeniu przesyłam skany polowań ,

ad. 2 brak informacji

ad 3
http://www.mokobody.pl/art,894,plan-polowan-zbiorowych-kol-lowieckich.html

Ad 4- brak informacji

--

Z poważaniem
Aneta Gizińska
stanowisko ds.obsługi Rady Gminy i jej organów
oraz sekretariatu i spraw organizacyjnych.
Plac Chreptowicza 25
08-124 Mokobody
www.mokobody.pl
25/6411315 wew. 32

Załączniki

  • Koło_łowickie_Olszynka.pdf
  • Koło_łowieckie_GAJ.pdf
  • Koło_łowieckie_KNIEJA.pdf