Wierzbno, dnia 22 października 2018 r.OR.1431.41.2018Krzysztof WychowałekOśrodek Działań Ekologicznych "Źródła"ul. Zielona 27, 90-602 ŁódźW odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 08.10.2018 r. uprzejmie informuję, iż w związku z tym, że polowania dopiero się rozpoczynają i koła łowieckie są w trakcie składania planu polowań i przekazują je w formie papierowej, będą one podawane do publicznej wiadomości zgodnie z art. 42 ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie na stronie BIP Gminy Wierzbno w zakładce Inf. i ogł. dla mieszkańców.Z poważaniem,Monika GrabowskaReferent ds. sekretariatu i obsługi organów -- Urząd Gminy w WierzbnieWierzbno 9007-111 Wierzbnotel. 25 793 44 95