Urząd Gminy w Czerniewicach przesyła odpowiedź na wniosek o
udostępnienie informacji publicznej.

Pozdrawiam

Agnieszka Przeorska

Załączniki