Łąck, 30.10.2018r.

RP.1431. 15 .2018

Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienia informacji publicznych z dnia 20
października 2018r. informuję, że:

Ad. 1. Informacje dot. daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca
zaplanowanych polowań na terenie gminy Łąck zostały dołączone do wiadomości
w formacie docx. dla poszczególnych kół łowieckich.

Ad. 2. Informacje o polowaniach zbiorowych otrzymanych od kół łowieckich
zostały dołączone do wiadomości w formacie pdf.

Ad. 3. i Ad. 4. Poniżej wskazano miejsca publikowania informacji
wynikających z ustawy Prawo Łowieckie (T.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2033):

* ścieżka adresu- strony internetowej Gminy Łąck -
http://gminalack.pl/?p=55&pk=200
* ścieżka adresu- strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
Gminy Łąck -
http://uglack.bip.org.pl/?tree=451,Plany%20Polowań%20Zbiorowych%20Kół%20Łowi
eckich

Z poważaniem,

Malwina Bąbrych

tel. 24 384-14-33

Załączniki

 • ośrodek_działań_ekologicznych_0001.pdf
 • JENOT.docx
 • JODŁA.docx
 • KANIA.docx
 • LEŚNIK.docx
 • SOKÓŁ.docx
 • TROP.docx
 • jenot_0001.pdf
 • jodla_0001.pdf
 • kani_0001.pdf
 • lesnik_0001.pdf
 • sokół_0001.pdf
 • trop_0001.pdf
 • trop_z0001_1.pdf