Dzień dobry
W załączeniu przesyłam odpowiedź na pismo z dnia 11 października 2018 r. w
sprawie polowań zbiorowych.

Anna Boruszewska
Urząd Gminy Postomino
Tel. 598464445

Załączniki