W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do Urzędu Gminy Zbuczyn po 1 kwietnia 2018 roku, na podstawie art. 42ab ust. 1 Prawo łowieckie, informuję, że działające na terenie Gminy Zbuczyn Koła Łowieckie nie złożyły informacji o planowanym terminie, w tym godzinie rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejscu tego polowania- co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego w postaci papierowej lub elektronicznej.

Informuję ponadto, że Koła Łowieckie przedłożyły plany polowań zbiorczych w sezonie 2018/2019, które są udostępnione na stronie internetowej Gminy, w zakładce DLA MIESZKAŃCÓW/KOŁA ŁOWIECKIE, w załączeniu przekazuję, otrzymane plany polowań zbiorczych w bieżącym sezonie 2018/2019 przesłane do Urzędu Gminy Zbuczyn w formie papierowej przez Koło Łowieckie „ECHO”, Koło Łowieckie „HUBERT” oraz Koło Łowieckie „ORZEŁ”.

Urząd Gminy Zbuczyn
Wydział Infrastruktury

Milena Jasińska – podinspektor

(tel. 25/641-63-90 wew. 13 )

Załączniki

  • KOŁO_ŁOWIECKIE-_ORZEŁ.pdf
  • KOŁO_ŁOWIECKI-_HUBERT.pdf
  • KOŁO_ŁOWIECKIE-_ECHO.pdf