W odpowiedzi na wniosek o udostępnieni informacji publicznej Urząd Gminy w
Grębkowie w załączeniu przesyła skany planów polowań.

Poniżej link pod którym znajdują się w/w plany:

https://www.grebkow.pl/art,719,plany-polowan.html

Ponadto informujemy, iż nie umieszczamy informacji o miejscu przechowywania
książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym ze względu na brak
takich danych.

Pozdrawiam

Dorota Borzymek

podinspektor ds. gosp. kom., mieszk. i ochrony środowiska

Urząd Gminy Grębków
ul. Wspólna 5
07-110 Grębków

tel. 25/ 793 00 40 w. 22

Załączniki