W załączeniu przesyłam informację dot. wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 19.10.2018r

Sekretarz Gminy Ryszard Kurman

Załączniki

Pobierz list