Od: Marta Gibka UM w Maszewie <ochrona.srodowiska2@maszewo.pl>
Data: 24 października 2018 13:21
Temat: RE: wniosek z dn. 17.09.2018
Do: Krzysztof Wychowałek <krzysztof.wychowalek@zrodla.org.pl>

Dzień dobry,
W odpowiedzi na Pana wniosek w załączeniu przesyłam wszystkie
informacje przekazane przez dzierżawców bądź zarządców obwodów
łowieckich od 1 kwietnia b.r. Niestety nie posiadamy danych w wersji
edytowalnej, o które Pan prosił w pkt. 1 niniejszego wniosku.
Załączone dane są umieszczane na stronie www.bip.maszewo.pl zakładka
Ochrona Środowiska, katalog Terminy rozpoczęcia, zakończenia oraz
miejsca polowań zbiorowych.
http://bip.maszewo.pl/index.php?art_id=6103
Jednocześnie informuję, że tut. Urząd nie jest informowany o miejscu
przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym.

Z poważaniem
Marta Gibka
Urząd Miejski w Maszewie

Załączniki