IP.1431.81.2018.JSZ2

Pan
Krzysztof Wychowałek
Ośrodek Działań Ekologicznych “Źródła”
w Łodzi

W odpowiedzi na wniosek z dnia 19 października 2018 r. (wpł. 19.10.2018 r.), udzielam następującej informacji:

1. Daty, godziny i terminy polowań zbiorowych zgłoszonych do Gminy Sandomierz po 01.04.2018 r. – załącznik: Obwieszczenie Burmistrza Sandomierza z dnia 24 października 2018 r. sygn. G.6150.3.2018.BRA
2. Informacje przekazane Gminie Sandomierz dot. polowań zbiorowych – załącznik: kalendarz polowań zbiorowych KL “Oręż Sandomierz” rok gospodarczy 2018/2019
3. link do strony internetowej Miasta Sandomierza, gdzie opublikowano terminy polowań zbiorowych: polowania-zbiorowe-na-terenie-miasta
4. Do Gminy Sandomierz nie wpłynęły informacje wymienione w punkcie 4. wniosku (dot. książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym) i dlatego nie są opublikowane.

Informację wytworzyli:
- Barbara Rajkowska – Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Sandomierzu (pkt 1,2, 4)
- Tomasz Chmiel – pracownik Referatu Kultury, Promocji, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Sandomierzu (pkt 3)

Informację udostępnił: Jacek Szkodziński – inspektor ds. informacji publicznej w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu

Sandomierz, 26 października 2018 r.

Załączniki

  • obwieszczenie_o_polowaniach_Sandomierz.doc ( Nie wykryte ) Pobierz
  • kalendarz_polowań_zbiorowych_KŁ_Oręż_Sandomierski_18-19.pdf ( Nie wykryte ) Pobierz