Dzień dobry.

W odpowiedzi na e-mail w sprawie informacji publicznej, uprzejmie informuję,
że obwieszczenie o polowaniach zbiorowych na terenie gminy Lutowiska

zamieszczono na stronie internetowej urzędu www.lutowiska.pl
<http://www.lutowiska.pl>
<http://www.lutowiska.pl/ogloszenia-i-komunikaty> Ogłoszenia i komunikaty.
Natomiast książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym umieszczona
jest na tablicy ogłoszeń Koła Łowieckiego "Gawra".

Tablica zlokalizowana jest na działce ewidencyjnej nr 337 (dr) obręb
Lutowiska.

Pozdrawiam

Pracownik Urzędu Gminy

Lucyna Lubaczewska-Bieniek