Szanowny Panie.

W załączniku przesyłam kalendarze polowań posiadane przez Urząd Gminy na
dzień 25.10.2018. Urząd Gminy nie posiada takich materiałów w formie
edytowalnej.

Wszystkie informacje publikowane zgodnie z art. 42ab ust. 1; 2 ustawy
Prawo łowieckie, są umieszczane na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej Gminy Pabianice w zakładce „Łowiectwo”.

Z poważaniem,

Rydzyński Ksawery
Podinspektor Ochrony Środowiska
Urząd Gminy Pabianice
ul. Torowa 21
95-200 Pabianice

Załączniki