Dzień dobry. W załączeniu przesyłam odpowiedź do wniosku o udostępnienie informacji publicznej ws. Prawa Łowieckiego. Pozdrawiam Klaudia Mintus Gmina Pęczniew ul. Główna 10/12 99-235 Pęczniew

Załączniki

  • odp._do_wniosku_o_udostępnienie_informacji.docx
  • zal_3.pdf
  • zal._5.pdf
  • zal._6.pdf
  • Zał._1.docx
  • zal._2.pdf
  • zal._4.pdf
  • zal._7.pdf