Witam

W załaczeniu przesyłam uzupełnienie odpowiedzi na wniosek złożony przez
Państwa w dniu 25 września 2018 r. złożonego w trybie dostępu do informacji
publicznej.

Z poważaniem

Magdalena Antkowiak

Podinspektor ds. ochrony środowiska

i gospodarki komunalnej

Urząd Miejski w Dziwnowie

91 32 75 177

Załączniki