Dzień dobry.
W odpowiedzi na Państwa wniosek uprzejmie informuję, że nie prowadzimy 
ewidencji/spisu/rejestru/wykazu  wniosków o udostępnienie informacji
publicznej w formie elektronicznej. W związku z tym zgodnie z prośbą
przesyłam informację w postaci skanów i informuję, że w roku:
- 2014 wpłynęło 19 wniosków o udostępnienie informacji publicznej,
- 2015 wpłynęło 18 wniosków o udostępnienie informacji publicznej,
- 2016 wpłynęło 28 wniosków o udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem,
Anita Jończyk,

Sekretariat UG Jonkowo

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Data: Wed, 26 Sep 2018 10:06:19 +0200
Nadawca: Sekretariat UG Jonkowo <sekretariat@jonkowo.pl>
Adresat: sprawa-1636@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Dzień dobry.

Pismem z dnia 15.09.2018 Pani Katarzyna Batko-Tołuć wystąpiła do Urzędu
Gminy w Jonkowie o informację publiczną dotyczącą ilości wniosków o
informację publiczną jaką otrzymał urząd w latach 2014, 2015, 2016.
Udostępnienie ma nastąpić w formie elektronicznej. Ze względu na
konieczność podjęcia szeregu czynności technicznych związanych z
udostępnieniem żądanej informacji : wyszukanie i zebranie informacji,
skanowanie, anonimizację itp. jej udostępnienie nie może dojść do skutku
w terminie wskazanym w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r o
dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198 ze zm.). W
związku z powyższym , opierając swe działania na podstawie art. 13 ust.2
ustawy o dostępie do informacji publicznej, powiadamiamy, że
udostępnienie żądanej informacji nastąpi do dnia 09.11.2018.

Z poważaniem,

Sekretarz UG Jonkowo

Mariusz Olkowski

Sprawę prowadzi : Anita Jończyk

W dniu 2018-09-15 o 21:06, sprawa-1636@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--
Sekretariat Urzędu Gminy Jonkowo
ul. Klonowa 2
11-042 Jonkowo
tel. 89 670 69 11

Pobierz list