W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 20.10.2018r.

   dotyczący harmonogramu polowań -Urząd Gminy w Obrytem informuje  :

  pkt 1-2 plany polowań przesłane do tut. urzędu od kół łowieckich
działających na terenie

          Gminy Obryte   podajemy  w załączeniu,

   pkt 3- na stronie BIP obryte.pl .     , zakładka  Łowiectwo

  pkt 4- tut. urząd  nie posiada danych

     Z  poważaniem:  Tadeusz Dyga  - Urząd Gminy Obryte

Załączniki

  • doc01195720181024065345.pdf