Dzień dobry,

w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
19.10.2018 r., informuję iż Gmina nie posiada w formie edytowalnej
informacji dotyczącej daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz
miejsca zaplanowanych polowań. Informacje jakie zgodne z art. 42ab ust.
1 ustawy Prawo łowieckie zostały przekazane Gminie są w formie
papierowej. W załączeniu w formie skanu przekazujemy przedmiotowe
informacje przekazane przez dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich.
Ponadto informuję, iż terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca
polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie
udostępniane będą pod adresem bip.gminasedziejowice.pl/art/id/7475.
Jednocześnie informuję, iż Gmina nie podaje do publicznej wiadomości
informacji o miejscu przechowywania książek ewidencyjnych pobytu na
polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo
łowieckie, ponieważ takich informacji nie posiada.

--
Pozdrawiam
Aleksandra Ulas

Urząd Gminy Sędziejowice
ul. Wieluńska 6
98-160 Sędziejowice
tel. 43 677 16 93
www.gminasedziejowice.eu