1431.42.2018   W nawiązaniu do wniosku o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 19.10.2018 r. dot. zaplanowanych terminów polowań zbiorowych
zgłoszonych do gminy , ze względu na zwiększoną pracy   dot. sporządzania dokumentacji w zakresie
programu „Wymiana kotłów grzewczych na terenie gminy Będków” , na podstawie art.
13, ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej przedłużam termin
udzielania odpowiedzi na przedmiotowy wniosek do dnia 30.11.2018 r. Z poważaniem, Mateusz Szubert Urząd Gminy Będków