Dzień dobry w załączeniu przesyłam link do strony :

http://www.polczyn-zdroj.pl/terminy-polowan-zbiorowych-na-terenie-gminy-polc
zyn-zdroj/

W najbliższym terminie zostanie zmieniona lokalizacja strony, gdzie będzie
umieszczana informacja na temat zgłaszanych zbiorowych polowań
przekazywanych przez dzierżawców obwodów łowieckich. Informacje będą
umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w
Połczynie-Zdroju.

Pozdrawiam Dorota Jakubiak

Inspektor ds.służby wiejskiej

Urząd Miejski

W Połczynie-Zdroju

Tel.943666149