W nawiązaniu do Państwa wniosku o udostępnienie informacji publicznej
dotyczącej zaplanowanych terminow polowań zbiorowych zgłoszonych po 1 kwietnia
2018 roku przekazuję odpowiedzi na zadane pytania.

Ad. 1 - plik w załączeniu

Ad. 2- plik w załączeniu

Ad. 3- <http://bip.oborniki-slaskie.pl/Article/id,5819.html>

Ad. 4 - Informacje takie nie zostały przekazane do Urzędu

Monika Wiszniowska

Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Wydział Ochrony Środowiska
ul. Trzebnicka 1
55 - 120 Oborniki Śląskie
tel. 71 310 35 19 wew. 434
fax. 71 310 22 95
<http://www.oborniki-slaskie.pl>


Wiadomość ta jest przeznaczona jedynie dla osoby lub podmiotu będącego jej
adresatem i może zawierać poufne lub uprzywilejowane informacje. Zakazane jest
przeglądanie, przesyłanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystywanie tych
informacji, jak rownież podejmowanie działań na ich podstawie, przez
osoby lub podmioty inne niż zamierzony adresat. Jeśli otrzymali Państwo tę
wiadomość przez pomyłkę, prosimy o poinformowanie nadawcy i usunięcie jej z
komputera.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osob fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję Pana/Panią, że:
\- Administratorem przetwarzanych Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz
Obornik Śląskich
\- Dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych mogą Państwo
znaleźć na stronie:<http://www.oborniki-slaskie.pl>

Załączniki

Pobierz list