W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 19 października 2018 r.

--
Aneta Michniewska
Sekretarz Gminy Żelechlinek
tel. 44 712 27 12 wew. 21

Załączniki